ग्रॅन्ड पॅलेस, बँकॉक, जून २०१६

Wednesday, August 13, 2014

२०७. अल्लड रेषा ..

अल्लड रेषा, धावत जाती
निरागसाची. त्यांची वळणे,
शब्द बिलोरी. जोडत गेले
बंध जगाचे, हलके गळणे;

लौकिकात मग, आच जराशी
उगी मनाचे, थोडे ढळणे,
नाते तुटता, भग्न पसारा
स्मशानसाक्षी, किंचित जळणे;

असेच होते, पुन्हा तसे का?
म्हणत उरले, हे हळहळणे,
आसू पुसले मी माझे अन
हसत भोगले, हेही कळणे.

No comments:

Post a Comment