ग्रॅन्ड पॅलेस, बँकॉक, जून २०१६

Friday, June 20, 2014

२०३. भान

गोधूळ लेऊन
देह मनावर
अक्षरांची
तरली आण.
आकाशाने
उचलून घेता
तरारले मग
अवघे रान.
पंचम पंचम
मध्यावरती
सुरेल, हळवी
नाजूक तान.
जपले आहे
मुठीत इवल्या
अव्यक्ताचे
अफाट भान. 

2 comments: