ग्रॅन्ड पॅलेस, बँकॉक, जून २०१६

वाचननोंदी

मी वाचलेल्या पुस्तकांची अगदी थोडक्यात माहिती सांगतेय. मुख्य हेतू स्वत:साठी नोंद ठेवणं असा आहे. वाचकांना यातून काही चांगली पुस्तकं सापडली तर आनंदच आहे.

१. http://abdashabda.blogspot.in/2014/02/blog-post_15.html
२. http://abdashabda.blogspot.in/2014/03/blog-post.html

1 comment: